RKO, BLS, NZK… można się pogubić. Kto nie styka się z tematem pierwszej pomocy na codzień, temu może być ciężko się połapać w tych wszystkich skrótach, jakie padają na zajęciach i szkoleniach z pierwszej pomocy. Przychodzimy z małą pomocą 🙂

A właściwie – po co one są?

Wyobraź sobie, że prowadzisz szkolenie z pierwszej pomocy. Najpierw próbujesz przekazać podstawowe informacje, pigułkę wiedzy. I w ciągu powiedzmy 1h musisz użyć zwrotu “resuscytacja krążeniowo-oddechowa” nawet kilkadziesiąt razy. Albo “automatyczny defibrylator” kilkanascie… Można sobie połamać język, prawda? O wiele łatwiej powiedzieć “RKO” czy “AED”.

Gwarantujemy natomiast, że wystarczy wziąć udział w szkoleniu z pierwszej pomocy i te wszystkie skróty i skrótowce nie wydają się już aż tak straszne. W końcu zostały one stworzone po to, żeby ułatwić, a nie utrudniać, przekazywanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. 

Słownik (skrótów) pierwszej pomocy, alfabetycznie

  • ABC – drogi oddechowe, oddychanie i krążenie czyli akcja serca (ang. airway, breathing, circulation) – schemat postępowania przy nagłym zatrzymaniu krążenia, mający ułatwić nauke pierwszej pomocy
  • AED – automatyczny (zautomatyzowany) defibrylator zewnętrzny
  • ALS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (advanced life support) wykonywane przez wykwalifikowanych ratowników
  • BLS – podstawowe zabiegi resuscytacyjne (ang. basic life support) wykonywane przez ratowników – laików, bez specjalistycznego sprzętu
  • CPR – centrum powiadamiania ratunkowego, czyli system, który obsługuje zgłoszenia kierowane pod numery alarmowe
  • NZK – nagłe zatrzymanie krążenia, główna przyczyna dlaczego uczymy się pierwszej pomocy
  • PRC – Polska Rada Resuscytacji, nasz krajowy odpowiednik ERC – Europejskiej Rady Resuscytacji, która zazwyczaj co 4 lata ogłasza zaktualizowane wytyczne dotyczące resuscytacji dla osób medycznych oraz dla laików
  • RKO – resuscytacja krążeniowo-oddechowa, czyli działania ratujące życie podejmowane u osób, które doznały nagłego zatrzymania krążenia, mających za zadanie przywrócenie krążenia oraz oddechu
  • ZRM – Zespół Ratownictwa Medycznego

To są te skróty, których naszym zdaniem używa się najczęściej i warto się z nimi oswoić. Ale bez nich też można umieć udzielać pierwszej pomocy 🙂


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego ProgramuFundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030