Omdlenia, utrata przytomności, pozycja bezpieczna – krótki przewodnik

przez Aniela Gołębiewska

Utrata przytomności wynika z zaburzenia funkcjonowania mózgu. Może być krótko lub długotrwała i spowodowana jest najczęściej problemami w układzie nerwowym, krążenia lub oddechowym. Do utraty przytomności dochodzi, gdy do mózgu nie docierają niezbędne dla jego pracy substancje jak tlen i glukoza, mózg się wtedy “wyłącza” i powoduje zaburzenia przytomności.