Praca zespołowa

Nowe technologie w nauczaniu pierwszej pomocy

Szkolenia połaczone z zabawą i konkursami

Czas trwania: 3 godziny

Szkolenie prowadzone przez ratownika z wykorzystaniem fantomów wyposażonych w czujniki i aplikację pomiarową. Kurs jest nastawiony na ćwiczenia praktyczne.

Ramowy zakres i treści przekazywane w trakcie szkolenia:

 • Bezpieczeństwo własne, sprawdzenie stanu poszkodowanego, prawidłowe wezwanie pomocy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z wykorzystaniem AED – BLS u dzieci i dorosłych
 • Pozycja boczna ustalona
 • Zakrztuszenia, zadławienia
 • Urazy głowy i kończyn, urazy klatki piersiowej
 • Krwotoki i krwawienia
 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Podsumowanie kursu

Szkolenie kończy się grą zespołową z konkursem dla pracowników.

Szkolenia z pierwszej pomocy są obowiązkowe dla wszystkich pracowników szkoły i placówki (nie tylko nauczycieli).

29 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek, zgodnie z którym dyrektor szkoły (placówki) powinien zadbać o przeszkolenie wszystkich pracowników, np. poprzez przeprowadzanie szkoleń grupowych. Dyrektor odpowiada bowiem za bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wg resortu edukacji taka zmiana zwiększy bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole. Celem wprowadzenia obowiązkowych szkoleń z pierwszej pomocy jest jak najszybsze wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu dziecka w razie wypadku przed dotarciem fachowej pomocy medycznej. (§ 21 rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140).

Dysponujemy dużym zapleczem sprzętowym, w skład którego wchodzą nowoczesne fantomy z czujnikami QCPR renomowanej firmy Laerdal, kamizelki do ćwiczeń praktycznych w przypadku zadławienia, sztuczne rany – symulatory urazów i złamań oraz gogle VR do szkoleń w wirtualnej rzeczywistości. Każdy uczestnik będzie miał czas, aby spokojnie przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na profesjonalnym sprzęcie.

Szkolenia najczęściej przeprowadzamy w szkole.

Koszt szkolenia, w zależności od wybranego wariantu i liczby uczestników, waha się od 99 do 239 zł za osobę.

Na życzenie klienta, nasza Fundacja przygotuje i omówi zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy, biorąc pod uwagę specyfikę środowiska pracy usługobiorcy. Każda oferta jest indywidualnie dopasowywana do klienta.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu:

Telefon: 784 612 032

E-mail: szkolenia@fundacjarysy.pl

Szkolenie z certyfikatem prowadzone przez instruktora z wykorzystaniem fantomów z czujnikami i aplikacją pomiarową.

Szkolenie nastawione jest na ćwiczenia praktyczne.

Kurs 4-godzinny – z wystawionymi zaświadczeniami

Po ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy, każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat honorowany przez instytucje państwowe m.in.: Państwową Inspekcję Pracy.

Zaświadczenia wydawane są na podstawie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ramowy zakres i treści przekazywane w trakcie szkolenia:

 • bezpieczeństwo własne, sprawdzenie stanu poszkodowanego, prawidłowe wezwanie pomocy
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa z wykorzystaniem AED – BLS u dzieci i dorosłych
 • pozycja boczna ustalona
 • urazy głowy i kończyn, urazy klatki piersiowej
 • krwotoki i krwawienia
 • zakrztuszenia, zadławienia
 • udar
 • aspekty prawne udzielenia pierwszej pomocy,
 • pierwsza pomoc psychologiczna, postępowanie z poszkodowanym agresywnym
 • podsumowanie kursu, rozdanie certyfikatów

Zakończone grą zespołową z konkursem dla pracowników.

Szkolenia z pierwszej pomocy obowiązują wszystkich pracowników szkoły i placówki (nie tylko nauczycieli).
29 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek, zgodnie z którym dyrektor szkoły (placówki) powinien zadbać zatem o przeszkolenie wszystkich pracowników np. przeprowadzając szkolenie grupowe. Dyrektor odpowiada bowiem za bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wg resortu edukacji taka zmiana zwiększy bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole. Celem wprowadzenia obowiązkowych szkoleń z pierwszej pomocy jest jak najszybsze wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu dziecka w razie wypadku przed dotarciem fachowej pomocy medycznej. (§ 21 rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach). 
 
Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140).

Dysponujemy dużym zapleczem sprzętowym, w skład którego wchodzą nowoczesne fantomy z czujnikami QCPR renomowanej firmy Laerdal, kamizelki do ćwiczeń praktycznych w przypadku zadławienia, sztuczne rany – symulatory urazów i złamań oraz gogle VR do szkoleń w wirtualnej rzeczywistości. Każdy uczestnik będzie miał czas, aby spokojnie przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na profesjonalnym sprzęcie.

Szkolenia przeprowadzamy najczęściej w szkole. 

Koszt szkolenia w zależności od wybranego wariantu i liczby uczestników waha się od 99 do 239 zł od osoby.

Każda oferta dopasowywana jest indywidualnie do klienta.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu:

784 612 032

szkolenia@fundacjarysy.pl

Wersja szkolenia certyfikowanego z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości VR oraz fantomów z czujnikami i aplikacją pomiarową.

Szkolenie nastawione jest na ćwiczenia praktyczne.

Kurs 4-godzinny – z wystawionymi zaświadczeniami.

Po ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy, każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat honorowany przez instytucje państwowe m.in.: Państwową Inspekcję Pracy.

Zaświadczenia wydawane są na podstawie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ramowy zakres i treści przekazywane w trakcie szkolenia:

 • bezpieczeństwo własne, sprawdzenie stanu poszkodowanego, prawidłowe wezwanie pomocy – w wirtualnej rzeczywistości VR
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa z wykorzystaniem AED – BLS u dzieci i dorosłych – w wirtualnej rzeczywistości VR
 • pozycja boczna ustalona
 • urazy głowy i kończyn, urazy klatki piersiowej – w wirtualnej rzeczywistości VR
 • krwotoki i krwawienia – w wirtualnej rzeczywistości VR
 • zakrztuszenia, zadławienia 
 • udar 
 • aspekty prawne udzielenia pierwszej pomocy, pierwsza pomoc psychologiczna
 • postępowanie z poszkodowanym agresywnym
 • podsumowanie kursu, rozdanie certyfikatów

Zakończone grą zespołową z konkursem dla pracowników.

Szkolenia z pierwszej pomocy obowiązują wszystkich pracowników szkoły i placówki (nie tylko nauczycieli).
29 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek, zgodnie z którym dyrektor szkoły (placówki) powinien zadbać zatem o przeszkolenie wszystkich pracowników np. przeprowadzając szkolenie grupowe. Dyrektor odpowiada bowiem za bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wg resortu edukacji taka zmiana zwiększy bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole. Celem wprowadzenia obowiązkowych szkoleń z pierwszej pomocy jest jak najszybsze wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu dziecka w razie wypadku przed dotarciem fachowej pomocy medycznej. (§ 21 rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach). 
 
Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140).

Dysponujemy dużym zapleczem sprzętowym, w skład którego wchodzą nowoczesne fantomy z czujnikami QCPR renomowanej firmy Laerdal, kamizelki do ćwiczeń praktycznych w przypadku zadławienia, sztuczne rany – symulatory urazów i złamań oraz gogle VR do szkoleń w wirtualnej rzeczywistości. Każdy uczestnik będzie miał czas, aby spokojnie przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na profesjonalnym sprzęcie.

Szkolenia przeprowadzamy najczęściej w szkole. 

Koszt szkolenia w zależności od wybranego wariantu i liczby uczestników waha się od 189 do 239 zł od osoby.

Każda oferta dopasowywana jest indywidualnie do klienta.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu:

784 612 032

szkolenia@fundacjarysy.pl

Czas trwania: 2 godziny

Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem fantomów wyposażonych w czujniki i aplikację pomiarową, nastawione na ćwiczenia praktyczne.

Warsztaty mogą odbywać się w sali lekcyjnej, gimnastycznej lub na auli. Nie potrzebujemy rzutnika – całe 2 godziny lekcyjne skupione są na praktycznych ćwiczeniach na fantomach i AED.

Zakres i treści przekazywane w trakcie warsztatów:

 • Bezpieczeństwo własne, sprawdzenie stanu poszkodowanego, prawidłowe wezwanie pomocy
 • Definicja resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • Pokaz postępowania z osobą nieoddychającą z użyciem AED
 • Ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem AED
 • Pozycja boczna ustalona
 • Podsumowanie kursu, rozdanie dyplomów

Każda oferta jest dopasowywana indywidualnie do oczekiwań szkoły.

Dysponujemy dużym zapleczem sprzętowym, w skład którego wchodzą nowoczesne fantomy z czujnikami QCPR renomowanej firmy Laerdal, kamizelki do ćwiczeń praktycznych w przypadku zadławienia, sztuczne rany – symulatory urazów i złamań oraz gogle VR do szkoleń w wirtualnej rzeczywistości. Każdy uczestnik będzie miał czas, aby spokojnie przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na profesjonalnym sprzęcie.

Warsztaty najczęściej przeprowadzamy w szkołach.

Koszt warsztatów, w zależności od wybranego wariantu i liczby uczestników, waha się od 19 do 39 zł za osobę.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu:

Telefon: 784 612 032

E-mail: cisneklate@fundacjarysy.pl

Dobrze jest uczyć dzieci już od najmłodszych lat, w jaki sposób wzywać pogotowie i zareagować w trudnej sytuacji. Rozwijamy w uczestnikach od najmłodszych lat poczucie obowiązku niesienia pomocy innym.

W trakcie warsztatów skupiamy się na poprawnym wezwaniu karetki pogotowia, podaniu kluczowych i najważniejszych informacji, ćwiczymy RKO na fantomie dostosowanym do siły dziecka, z wykorzystaniem AED (nawet dziecka może nauczyć się je uzywać! I dobrze, aby od najmłodszego się tego uczyło).

Wersja zajęć przedszkolaków z wykorzystaniem pluszaków (Pana Strażaka, Pani Pielęgniarki) oraz małych fantomów z czujnikami i aplikacją pomiarową.

W trakcie zajęć skupiamy się na prawidłowym wezwaniu pomocy (pogotowia, osoby dorosłej).

 

Dzieci pod koniec zajęć będą opatrywać swoje własne pluszaki 🙂

Zajęcia 45- / 60-minutowe.

Zakres i treści przekazywane w trakcie szkolenia:

 • bezpieczeństwo własne, sprawdzenie stanu poszkodowanego
 • prawidłowe wezwanie pomocy
 • pokaz postępowania z osobą nieoddychającą z użyciem AED 
 • ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo – oddechowej z wykorzystaniem AED
 • pozycja boczna ustalona
 • opatrywanie pluszaków

Dysponujemy dużym zapleczem sprzętowym składającym się zarówno z nowoczesnych fantomów z czujnikami QCPR topowej i uznanej firmy Laerdal, kamizelek do ćwiczeń praktycznych w przypadku zadławienia, sztucznych ran – symulatorów urazów i złamań, oraz gogli VR do szkoleń w wirtualnej rzeczywistości VR. Każdy uczestnik będzie mieć czas by na spokojnie przećwiczyć w praktyce udzielanie pierwszej pomocy na profesjonalnym sprzęcie.

Szkolenia przeprowadzamy najczęściej w siedzibie firmy. 

Koszt szkolenia w zależności od wybranego wariantu i liczby uczestników waha się od 149 do 239 zł od osoby.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

784 612 032

cisneklate@fundacjarysy.pl

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

784 612 032

cisneklate@fundacjarysy.pl

Kontakt
784 612 032
cisneklate@fundacjarysy.pl

Galeria zdjęć

Referencje

SZKOLIMY NA SPRZĘCIE I OPROGRAMOWANIU

Nasz nowoczesny sprzęt i dedykowana aplikacja pozwalają na:

Automatyczne wyświetlanie informacji zwrotnych – feedback:
W aplikacji wyświetlają się informacje zwrotne dotyczące jakości, głębokości, prędkości i częstotliwości uciśnięć oraz wentylacji.
Grywalizację zajęć! – inteligentna punktacja i wytyczne
motywujące uczestników zajęć do poprawy swoich wyników.
Zawody w trybie konkursowym – radzenie sobie ze stresem!
Każdą sesję treningową możemy zakończyć konkursem lub wyścigiem z nagrodami. Uczestnicy szkolenia mogą doświadczyć sytuacji udzielania pierwszej pomocy w warunkach stresu, gdy adrenalina buzuje im w żyłach.

ZAUFALI NAM