Praca zespołowa

Nowe technologie w nauczaniu pierwszej pomocy

Szkolenia połaczone z zabawą i konkursami

Szkolenie prowadzone przez ratownika z wykorzystaniem fantomów z czujnikami i aplikacją pomiarową.

Szkolenie nastawione jest na ćwiczenia praktyczne.

Kurs 3-godzinny.

Ramowy zakres i treści przekazywane w trakcie szkolenia:

 • bezpieczeństwo własne, sprawdzenie stanu poszkodowanego, prawidłowe wezwanie pomocy
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa z wykorzystaniem AED – BLS u dzieci i dorosłych
 • pozycja boczna ustalona
 • zakrztuszenia, zadławienia
 • urazy głowy i kończyn, urazy klatki piersiowej
 • krwotoki i krwawienia
 • aspekty prawne udzielenia pierwszej pomocy
 • podsumowanie kursu

Zakończone grą zespołową z konkursem dla pracowników.

Szkolenia z pierwszej pomocy obowiązują wszystkich pracowników szkoły i placówki (nie tylko nauczycieli).
29 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek, zgodnie z którym dyrektor szkoły (placówki) powinien zadbać zatem o przeszkolenie wszystkich pracowników np. przeprowadzając szkolenie grupowe. Dyrektor odpowiada bowiem za bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wg resortu edukacji taka zmiana zwiększy bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole. Celem wprowadzenia obowiązkowych szkoleń z pierwszej pomocy jest jak najszybsze wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu dziecka w razie wypadku przed dotarciem fachowej pomocy medycznej. (§ 21 rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach). 
 
Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140).

 Na życzenie Klienta nasza Fundacja przygotuje i omówi zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy biorąc pod uwagę środowisko pracy usługobiorcy.

Każda oferta dopasowywana jest indywidualnie do klienta.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu:

784 612 032

szkolenia@fundacjarysy.pl

Szkolenie z certyfikatem prowadzone przez instruktora z wykorzystaniem fantomów z czujnikami i aplikacją pomiarową.

Szkolenie nastawione jest na ćwiczenia praktyczne.

Kurs 4-godzinny – z wystawionymi zaświadczeniami

Po ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy, każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat honorowany przez instytucje państwowe m.in.: Państwową Inspekcję Pracy.

Zaświadczenia wydawane są na podstawie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ramowy zakres i treści przekazywane w trakcie szkolenia:

 • bezpieczeństwo własne, sprawdzenie stanu poszkodowanego, prawidłowe wezwanie pomocy
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa z wykorzystaniem AED – BLS u dzieci i dorosłych
 • pozycja boczna ustalona
 • urazy głowy i kończyn, urazy klatki piersiowej
 • krwotoki i krwawienia
 • zakrztuszenia, zadławienia
 • udar
 • aspekty prawne udzielenia pierwszej pomocy,
 • pierwsza pomoc psychologiczna, postępowanie z poszkodowanym agresywnym
 • podsumowanie kursu, rozdanie certyfikatów

Zakończone grą zespołową z konkursem dla pracowników.

Szkolenia z pierwszej pomocy obowiązują wszystkich pracowników szkoły i placówki (nie tylko nauczycieli).
29 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek, zgodnie z którym dyrektor szkoły (placówki) powinien zadbać zatem o przeszkolenie wszystkich pracowników np. przeprowadzając szkolenie grupowe. Dyrektor odpowiada bowiem za bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wg resortu edukacji taka zmiana zwiększy bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole. Celem wprowadzenia obowiązkowych szkoleń z pierwszej pomocy jest jak najszybsze wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu dziecka w razie wypadku przed dotarciem fachowej pomocy medycznej. (§ 21 rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach). 
 
Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140).

Każda oferta dopasowywana jest indywidualnie do klienta.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu:

784 612 032

szkolenia@fundacjarysy.pl

Wersja szkolenia certyfikowanego z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości VR oraz fantomów z czujnikami i aplikacją pomiarową.

Szkolenie nastawione jest na ćwiczenia praktyczne.

Kurs 4-godzinny – z wystawionymi zaświadczeniami.

Po ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy, każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat honorowany przez instytucje państwowe m.in.: Państwową Inspekcję Pracy.

Zaświadczenia wydawane są na podstawie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ramowy zakres i treści przekazywane w trakcie szkolenia:

 • bezpieczeństwo własne, sprawdzenie stanu poszkodowanego, prawidłowe wezwanie pomocy – w wirtualnej rzeczywistości VR
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa z wykorzystaniem AED – BLS u dzieci i dorosłych – w wirtualnej rzeczywistości VR
 • pozycja boczna ustalona
 • urazy głowy i kończyn, urazy klatki piersiowej – w wirtualnej rzeczywistości VR
 • krwotoki i krwawienia – w wirtualnej rzeczywistości VR
 • zakrztuszenia, zadławienia 
 • udar 
 • aspekty prawne udzielenia pierwszej pomocy, pierwsza pomoc psychologiczna
 • postępowanie z poszkodowanym agresywnym
 • podsumowanie kursu, rozdanie certyfikatów

Zakończone grą zespołową z konkursem dla pracowników.

Szkolenia z pierwszej pomocy obowiązują wszystkich pracowników szkoły i placówki (nie tylko nauczycieli).
29 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek, zgodnie z którym dyrektor szkoły (placówki) powinien zadbać zatem o przeszkolenie wszystkich pracowników np. przeprowadzając szkolenie grupowe. Dyrektor odpowiada bowiem za bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wg resortu edukacji taka zmiana zwiększy bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole. Celem wprowadzenia obowiązkowych szkoleń z pierwszej pomocy jest jak najszybsze wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu dziecka w razie wypadku przed dotarciem fachowej pomocy medycznej. (§ 21 rozporządzenia MEN z 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach). 
 
Podstawa prawna 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140).

Każda oferta dopasowywana jest indywidualnie do klienta.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu:

784 612 032

szkolenia@fundacjarysy.pl

Wersja zajęć informacyjnych z wykorzystaniem fantomów z czujnikami i aplikacją pomiarową.

 

Szkolenie nastawione jest na ćwiczenia praktyczne.

Zajęcia 2-godzinne.

Mogą odbywać się w sali lekcyjnej, gimnastycznej lub na auli (nie potrzebujemy rzutnika, całe 2 godziny lekcyjne nastawione są na ćwiczenia praktyczne na fantomach i AED)

 

Zakres i treści przekazywane w trakcie szkolenia:

 • bezpieczeństwo własne, sprawdzenie stanu poszkodowanego, prawidłowe wezwanie pomocy
 • definicja resuscytacji krążeniowo oddechowej
 • pokaz postępowania z osobą nieoddychającą z użyciem AED 
 • ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo – oddechowej z wykorzystaniem AED
 • pozycja boczna ustalona
 • podsumowanie kursu, rozdanie dyplomów

Każda oferta dopasowywana jest indywidualnie do oczekiwań szkoły.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu:

784 612 032

cisneklate@fundacjarysy.pl

Dobrze jest uczyć dzieci już od najmłodszych lat, w jaki sposób wzywać pogotowie i zareagować w trudnej sytuacji. Rozwijamy w uczestnikach od najmłodszych lat poczucie obowiązku niesienia pomocy innym.

W trakcie warsztatów skupiamy się na poprawnym wezwaniu karetki pogotowia, podaniu kluczowych i najważniejszych informacji, ćwiczymy RKO na fantomie dostosowanym do siły dziecka, z wykorzystaniem AED (nawet dziecka może nauczyć się je uzywać! I dobrze, aby od najmłodszego się tego uczyło).

Wersja zajęć przedszkolaków z wykorzystaniem pluszaków (Pana Strażaka, Pani Pielęgniarki) oraz małych fantomów z czujnikami i aplikacją pomiarową.

W trakcie zajęć skupiamy się na prawidłowym wezwaniu pomocy (pogotowia, osoby dorosłej).

 

Dzieci pod koniec zajęć będą opatrywać swoje własne pluszaki 🙂

Zajęcia 45- / 60-minutowe.

Zakres i treści przekazywane w trakcie szkolenia:

 • bezpieczeństwo własne, sprawdzenie stanu poszkodowanego
 • prawidłowe wezwanie pomocy
 • pokaz postępowania z osobą nieoddychającą z użyciem AED 
 • ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo – oddechowej z wykorzystaniem AED
 • pozycja boczna ustalona
 • opatrywanie pluszaków

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

784 612 032

cisneklate@fundacjarysy.pl

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

784 612 032

cisneklate@fundacjarysy.pl

Kontakt
784 612 032
cisneklate@fundacjarysy.pl

Galeria zdjęć

Referencje

SZKOLIMY NA SPRZĘCIE

Nasz nowoczesny sprzęt i dedykowana aplikacja pozwalają na:

Automatyczne wyświetlanie informacji zwrotnych – feedback:
W aplikacji wyświetlają się informacje zwrotne dotyczące jakości, głębokości, prędkości i częstotliwości uciśnięć oraz wentylacji.
Grywalizację zajęć! – inteligentna punktacja i wytyczne
motywujące uczestników zajęć do poprawy swoich wyników.
Zawody w trybie konkursowym – radzenie sobie ze stresem!
Każdą sesję treningową możemy zakończyć konkursem lub wyścigiem z nagrodami. Uczestnicy szkolenia mogą doświadczyć sytuacji udzielania pierwszej pomocy w warunkach stresu, gdy adrenalina buzuje im w żyłach.

ZAUFALI NAM