Praca zespołowa

Nowe technologie w nauczaniu pierwszej pomocy

Szkolenia połaczone z zabawą i konkursami

Nasze szkolenia są zgodne ze standardami Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczącymi nauczania i implementacji resuscytacji

Posiadamy fantomy z podłączonymi czujnikami  – w trakcie kursu wykorzystujemy urządzenia monitorujące pozwalające śledzić, jakość wykonywanej resuscytacji, wdechów, ucisków, co pozwala przeprowadzić debriefing po zajęciach i przekazać informację zwrotną.

Zakres zajęć:

• “2 słowa” o prawie w pierwszej pomocy;

• bezpieczeństwo ratownika, miejsca zdarzenia i poszkodowanego;

• podstawowy skład apteczki pierwszej pomocy;

• telefon alarmowy i kontakt z dyspozytorem medycznym;

• wywiad SAMPLE, ABC (akronim najważniejszych czynności przy udzielaniu pierwszej pomocy)

• ocena podstawowych parametrów życiowych;

• układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej;

• resuscytacja krążeniowo-oddechowa;

• resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED);

• obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED);

• pierwsza pomoc w utracie przytomności i przy omdleniu;

• postępowanie przy zadławieniu;

• urazy i krwawienia;

• postępowanie przy oparzeniach;

• postępowanie przy udarze mózgu i udarze cieplnym;

• postępowanie podczas zawału mięśnia sercowego;

• postępowanie podczas napadu drgawek;

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy są doskonałym narzędziem kształcenia wśród dzieci i młodzieży umiejętności komunikacyjnych, pracy zespołowej, radzenia sobie ze stresem – uczestnicy w ich trakcie łączą się w zespoły, które z wykorzystaniem nabytej wiedzy teoretycznej muszą udzielić w czasie praktycznej scenki pozoracyjnej pierwszej pomocy „poszkodowanym”. W efekcie zespoły wzmacniają swoje kompetencje miękkie i kluczowe: komunikacji w grupie, radzenia sobie w sytuacjach stresowych (ratują życie poszkodowanego w trakcie bardziej zaawansowanej, trudniejszej sytuacji powypadkowej), podziału zadań w zespole (1 osoba dzwoni po pomoc, 2 osoba tamuje krwotok, 3 osoba zbiera wywiad, zabezpiecza poszkodowanego itd.)

Jednocześnie nasze fantomy oceniają procentowo jakość prowadzonych działań ratowniczych

– pozwala to zakończyć zajęcia grą zespołową z konkursem dla pracowników.

 

Każda oferta dopasowywana jest indywidualnie do oczekiwań szkoły.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu:

784 612 032

cisneklate@fundacjarysy.pl

 

Dobrze jest uczyć dzieci już od najmłodszych lat, w jaki sposób wzywać pogotowie i zareagować w trudnej sytuacji. Rozwijamy w uczestnikach od najmłodszych lat poczucie obowiązku niesienia pomocy innym.

W trakcie warsztatów skupiamy się na poprawnym wezwaniu karetki pogotowia, podaniu kluczowych i najważniejszych informacji, ćwiczymy RKO na fantomie dostosowanym do siły dziecka, z wykorzystaniem AED (nawet dziecka może nauczyć się je uzywać! I dobrze, aby od najmłodszego się tego uczyło).

 

Zajęcia profilaktyczne

Zajęcia profilaktyczne z naszymi ratownikami i ratowniczkami mają na celu uświadomienie najmłodszym niebezpieczeństw mogacych ich spotkać w szkole, w trakcie drogi do domu, w trakcie ferii i obozów letnich, aby zdawały sobie sprawę jak dzielnie ich unikać i przy okazji zadbać o bezpieczeństwo innych. 

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

784 612 032

cisneklate@fundacjarysy.pl

Nasze szkolenia są zgodne ze standardami Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczącymi nauczania i implementacji resuscytacji

Posiadamy fantomy z podłączonymi czujnikami  – w trakcie kursu wykorzystujemy urządzenia monitorujące pozwalające śledzić, jakość wykonywanej resuscytacji, wdechów, ucisków, co pozwala przeprowadzić debriefing po zajęciach i przekazać informację zwrotną.

Czas: 8 godzin

Zakres zajęć:

• “2 słowa” o prawie w pierwszej pomocy;

• bezpieczeństwo ratownika, miejsca zdarzenia i poszkodowanego;

• podstawowy skład apteczki pierwszej pomocy;

• telefon alarmowy i kontakt z dyspozytorem medycznym;

• wywiad SAMPLE, ABC (akronim najważniejszych czynności przy udzielaniu pierwszej pomocy)

• ocena podstawowych parametrów życiowych;

• układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej;

• resuscytacja krążeniowo-oddechowa;

• resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED);

• obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED);

• pierwsza pomoc w utracie przytomności i przy omdleniu;

• postępowanie przy zadławieniu;

• urazy i krwawienia;

• postępowanie przy oparzeniach;

• postępowanie przy udarze mózgu i udarze cieplnym;

• postępowanie podczas zawału mięśnia sercowego;

• postępowanie podczas napadu drgawek;

Jednocześnie nasze fantomy oceniają procentowo jakość prowadzonych działań ratowniczych

– pozwala to zakończyć zajęcia grą zespołową z konkursem dla pracowników.

 

Na życzenie klienta nasza Fundacja przygotuje i omówi zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy biorąc pod uwagę środowisko pracy usługobiorcy.

Każda oferta dopasowywana jest indywidualnie do klienta.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu:

784 612 032

szkolenia@fundacjarysy.pl

Nasze szkolenia są zgodne ze standardami Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczącymi nauczania i implementacji resuscytacji

Posiadamy fantomy z podłączonymi czujnikami  – w trakcie kursu wykorzystujemy urządzenia monitorujące pozwalające śledzić, jakość wykonywanej resuscytacji, wdechów, ucisków, co pozwala przeprowadzić debriefing po zajęciach i przekazać informację zwrotną.

Czas: 16 godzin

Etap 1

8 godzin. Zakres zajęć:

• “2 słowa” o prawie w pierwszej pomocy;

• bezpieczeństwo ratownika, miejsca zdarzenia i poszkodowanego;

• podstawowy skład apteczki pierwszej pomocy;

• telefon alarmowy i kontakt z dyspozytorem medycznym;

• ocena podstawowych parametrów życiowych;

• układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej;

• resuscytacja krążeniowo-oddechowa;

• resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED);

• obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED);

• pierwsza pomoc w utracie przytomności i przy omdleniu;

• postępowanie przy zadławieniu;

Zakończone grą zespołową z konkursem dla nauczycieli.

 

Etap 2

8 godzin.

Zakres zajęć:

Zagadnienia dotyczące m.in. ran, krwawień, krwotoków, urazów kończyn i stawów oraz oparzeń, stany nagłe i zachorowania: udar mózgu, bóle w klatce piersiowej oraz padaczka/drgawki.

• wywiad SAMPLE, ABC (akronim najważniejszych czynności przy udzielaniu pierwszej pomocy)

• urazy i krwawienia;

• postępowanie przy oparzeniach;

• postępowanie przy udarze mózgu i udarze cieplnym;

• postępowanie podczas zawału mięśnia sercowego;

• postępowanie podczas napadu drgawek;

Jednocześnie nasze fantomy oceniają procentowo jakość prowadzonych działań ratowniczych

– pozwala to zakończyć zajęcia grą zespołową z konkursem dla pracowników.

 

 

Na życzenie klienta nasza Fundacja przygotuje i omówi zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy biorąc pod uwagę środowisko pracy usługobiorcy.

Każda oferta dopasowywana jest indywidualnie do klienta.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu:

784 612 032

szkolenia@fundacjarysy.pl

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

784 612 032

cisneklate@fundacjarysy.pl

Kontakt
784 612 032
cisneklate@fundacjarysy.pl

Galeria zdjęć

Referencje

SZKOLIMY NA SPRZĘCIE

Nasz nowoczesny sprzęt i dedykowana aplikacja pozwalają na:

Automatyczne wyświetlanie informacji zwrotnych – feedback:
W aplikacji wyświetlają się informacje zwrotne dotyczące jakości, głębokości, prędkości i częstotliwości uciśnięć oraz wentylacji.
Grywalizację zajęć! – inteligentna punktacja i wytyczne
motywujące uczestników zajęć do poprawy swoich wyników.
Zawody w trybie konkursowym – radzenie sobie ze stresem!
Każdą sesję treningową możemy zakończyć konkursem lub wyścigiem z nagrodami. Uczestnicy szkolenia mogą doświadczyć sytuacji udzielania pierwszej pomocy w warunkach stresu, gdy adrenalina buzuje im w żyłach.

Współpracowaliśmy z: