NAZWA I OPIS ZADANIA

#cisneklate - ratuję życie! Pierwsza pomoc w COVIDowym i w post-COVIDowym okresie.

#cisneklate - ratuję życie! Pierwsza pomoc w COVIDowym i w post-COVIDowym okresie. Młodzieżowy, społeczny projekt informacyjny i edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy na terenie Wielkopolski dofinansowany na lata 2021-2022 ze środków NIW-CRSO P NOWEFIO. Nasza kampania edukacyjna w nowych mediach dotarła już do ponad 900 000 odbiorców, z wykorzystaniem nowych technologii edukacyjnych, wirtualnej rzeczywistości i czujników oraz aplikacji QCPR, przeszkoliliśmy z udzielania pierwszej pomocy ponad 10 000 osób na terenie Wielkopolski.

Całkowita wartość zadania: 355 600 zł
Kwota dofinansowania: 280 100 zł

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego ProgramuFundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

NAZWA I OPIS ZADANIA

“Study visit and exchange of experience in Vik and Myrdal youth centre and municipality”

Wizyta studyjna pracowników i wolontariuszy Fundacji Rysy w Félagsmiðstöðin OZ na Islandii zrealizowana została w ramach inicjatywy dwustronnej o nr IDR13_AOFR realizowanej w partnerstwie między Fundacją Rysy z Polski a Félagsmiðstöðin OZ z Islandii.

Projekt jest finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

Całkowita wartość zadania: 28 205,86 zł
Kwota dofinansowania: 28 200 zł

NAZWA I OPIS ZADANIA

Program rozwoju Fundacji Rysy

Wsparcie w postaci dofinansowania zakupu licencji na oprogramowanie szkoleniowe VR i hybrydowego auta na potrzeby transportu sprzętu, ratowników i uczestników projektów oraz zatrudnienia pracowników i bieżącej działalności fundacji
Całkowita wartość zadania: 211 440 zł
Kwota dofinansowania: 182 499,00 zł

NAZWA I OPIS ZADANIA

#cisneklate - ratuję życie!. Szkolenia proobronne społeczeństwa #cisnerane

Młodzieżowy, społeczny program informacyjny i edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy i proobronności na terenie Wielkopolski dofinansowany na lata 2023-2024 ze środków NIW-CRSO P NOWEFIO. Nasza kampania edukacyjna w nowych mediach dotarła już do ponad 900 000 odbiorców, z wykorzystaniem nowych technologii edukacyjnych, wirtualnej rzeczywistości i czujników oraz aplikacji QCPR, przeszkoliliśmy z udzielania pierwszej pomocy ponad 6 000 osób na terenie Wielkopolski.

Całkowita wartość zadania: 211 440 zł
Kwota dofinansowania: 167 000 zł

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego ProgramuFundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

NAZWA I OPIS ZADANIA

2022-3-PL01-KA153-YOU-000103804 Tytuł: #FirstAid+

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji 24 pracowników młodzieżowych z 4 krajów w stosowaniu metodyki nauczania pierwszej pomocy jako narzędzia edukacji pozaformalnej i kształtowania kompetencji miękkich wśród młodzieży. Nauka udzielania pierwszej pomocy poprzez gry, ćwiczenia, pozoracje, manewry, eventy i happeningi uczy zarówno poprawnych i właściwych postaw w sytuacach kryzysowych i stresowych, gdy trzeba ratować życie drugiego człowieka, jak również uczy pracy zespołowej, komunikacji w sytuacji kryzysowej, radzenia sobie ze stresem, odwagi cywilnej, podejmowania decyzji w krytycznych sytuacjach i radzenia sobie z konsekwencjami oraz wielu innych cennych w życiu prywatnym i zawodowym kompetencji.

Całkowita wartość zadania: 36 738,00 €

Kwota dofinansowania: 36 738,00 €


2023-1-PL01-KA210-YOU-000167316 Tytuł: Gamified First Aid e-learning course

Objectives: What do you want to achieve by implementing the project?  The main objectives of this project are: – to increase the competencies of 8 youth workers and rescuers from Poland and Romania in e-learning courses production; – to create an educational tool for schools and NGOs: Gamified First Aid e-learning course – to use and disseminate educational tools on the local level among 20 schools, youth organizations, NGOs, Young Fire Brigades (YFB, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, MDP), youth workers in Poland and Romania.

Całkowita wartość zadania: 60 000,00 €

Kwota dofinansowania: 60 000,00 €


2023-1-PL01-KA152-YOU-000143830 Tytuł: #FirstToHelp

Celem głównym projektu jest zwiększenie naszych kompetencji tj. 16 młodych ludzi w wieku 15-26 lat (8 osób z Polski, 8 z Islandii) z zakresu udzielania pierwszej pomocy i kompetencji miękkich. Nauka udzielania pierwszej pomocy poprzez gry, ćwiczenia, pozoracje, manewry, eventy i happeningi uczy zarówno poprawnych i właściwych postaw w sytuacach kryzysowych i stresowych, gdy trzeba ratować życie drugiego człowieka, jak również uczy pracy zespołowej, komunikacji w sytuacji kryzysowej, radzenia sobie ze stresem, odwagi cywilnej, podejmowania decyzji w krytycznych sytuacjach i radzenia sobie z konsekwencjami oraz wielu innych cennych w życiu prywatnym i zawodowym kompetencji.

Całkowita wartość zadania: 13 740,00 €

Kwota dofinansowania: 13 740,00 €

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

NAZWA I OPIS ZADANIA

#cisneklate - podaj łapę!

Projekt w 2023 roku to pomysł, by zmobilizować mieszkańców Wielkopolski do wolontariatu na rzecz naszych braci mniejszych będących częścią naszego społeczeństwa, i zwiększyć ich wiedzę i umiejętności dot. możliwości działania na rzecz zwierząt. W ramach projektu zorganizujemy Dni Otwarte w 5 wielkopolskich schroniskach, w trakcie których min. 50 zaangażowanych wolontariacko mieszkańców zorganizuje otwarte wydarzenia np. spacery ze zwierzętami, sprzątanie schronisk, warsztaty, zbiórka żywności, zabawek itp.

Całkowita wartość zadania: 7 000 zł
Kwota dofinansowania: 7 000 zł

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach regrantingu Wielkopolska Wiara edycja 2023 prowadzonego przez PISOP i dofinansowanego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.​

NAZWA I OPIS ZADANIA

Dofinansowanie udziału przedstawicieli Fundacji Rysy w wydarzeniach z życia publicznego

3 przedstawicieli Fundacji Rysy wzięło udział w Targach NGOs w Kielcach w terminie 29-30.06.2023 r. Przeprowadziliśmy podczas Targów warsztaty pt. „TikTok jako innowacyjne narzędzie docierania do młodych ludzi z wartościową treścią. Warsztat z tworzenia tiktoków, reels i stories”. Warsztat trwał 45 minut. W warsztacie wzięło udział ok. 15 osób. Zawierał część wykładową - pokazową, w trakcie której uczestnicy mogli m.in. zobaczyć efekty prowadzenia działalności edukacyjnej przez Fundację w prowadzonych przez nią social mediach programów edukacyjnych i kampanii społecznych, a następnie częśc praktyczną, w trakcie której uczestnicy uczyli się tworzyc własne tiktoki i reelsy.

Całkowita wartość zadania: 4 500 zł
Kwota dofinansowania: 4 500 zł

NAZWA I OPIS ZADANIA

Wsparcie umożliwiające realizację międzynarodowego projektu

Dzięki uzyskanemy wsparciu dokonaliśmy zakupu torby transportowej i sprzętu edukacyjnego do nauki udzielania pierwszej pomocy, ćwiczeń z RKO z AED (BLS), który został wykorzystany jeszcze w trakcie realizacji mobilności edukacyjnej 9-18.10.2023 r. realizowanej w ramach mobilności edukacyjnej w projekcie dofinansowanym z Programu Erasmus +. Poprzez zakup sprzętu mogliśmy zaoferować zarówno uczestnikom mobilności, jak i mieszkańcom Vik na Islandii, atrakcyjniejsze i lepiej zorganizowane szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Dzięki wsparciu z PROO5 możliwa była zarówno realizacja projektu, jak i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, eventów, pokazów i turnieju z pierwszej pomocy dla grupy łącznie ok. 80 mieszkańców Vik. Mobilnośc edukacyjna odbyła się 9-18.10.2023 r.

Całkowita wartość zadania: 8 498 zł

Kwota dofinansowania: 8 498 zł

NAZWA I OPIS ZADANIA

#cisneklate - ratuję życie! Szkolenia z pierwszej pomocy w VR dla mieszkańców osiedla Morasko-Radojewo

Szkolenia dla mieszkańców Osiedla Morasko - Radojewo w Poznaniu zrealizowano w ramach realizacji zadania “#cisneklate - ratuję życie! Szkolenia z pierwszej pomocy w VR dla mieszkańców osiedla Morasko-Radojewo” Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania
#poznanwspiera

Całkowita wartość zadania: 2000 zł
Kwota dofinansowania: 2000 zł

NAZWA I OPIS ZADANIA

Warto umieć ratować życie! Zaznajomienie uczniów szkoły z nowymi technologiami wykorzystywanymi w edukacji

Wsparcie na realizację przedsięwzięcia pn. "Warto umieć ratować życie! Zaznajomienie uczniów szkoły z nowymi technologiami wykorzystywanymi w edukacji", w realizację którego będzie zaangażowany jako grupa nieformalna Samorząd Uczniowski ZSBIKZ w Koninie, polega na przeprowadzeniu i współorganizacji serii szkoleń podstawowoych i zaawansowanych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w technologii wirtualnej rzeczywistości VR i z wykorzystaniem czujników QCPR.

Całkowita wartość zadania: 14 000 zł

Kwota dofinansowania: 14 000 zł

NAZWA I OPIS ZADANIA

”Masz wiedzę - przekaż ją dalej! Pierwsza pomoc dla zwierząt towarzyszących”

Celem projektu było nabycie umiejętności w zakresie pierwszej pomocy psów i kotów przez członków koła studenckiego. W kolejnym etapie projektu zdobyta wiedza została przez nich przekazana pozostałym studentom oraz innym opiekunom zwierząt (np. w szkołach lub schroniskach).
Całkowita wartość zadania: 7897.98 zł
Kwota dofinansowania: 7897.98 zł

flaga-polski
godlo-polski