Celem konkursu jest zmotywowanie uczniów do tworzenia i publikacji kreatywnych podziękowań dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa pracownicy polskiej ochrony zdrowia codziennie ciężko pracują by zminimalizować skutki pandemii. Liczymy, że taka forma wzajemnej serdeczności pomoże dostrzec i docenić poświęcenie naszych bohaterów na rzecz dobra wspólnego. Możliwość okazania wdzięczności, poprzez bliskie młodzieży formy multimedialne takie jak filmy, grafiki i animacje, nauczy ją też z pewnością produktywnego i twórczego wykorzystania nowoczesnych technologii. Będzie to jednocześnie świetna okazja dla nauczycieli i rodziców do rozmowy i dyskusji z dziećmi nt. pracowników systemu zdrowia i tego co się obecnie dzieje w związku z pandemią.

Zasady konkursu

Do udziału zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Wielkopolsce. W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub w zespołach max. do 3 osób. Konkurs jest podzielony na 2 kategorie wiekowe, odbywa się w terminie od 13 listopada 2020 roku do 27 listopada 2020 roku. 

Czekamy na zgłoszenie uczestników indywidualnych / zespołów przez dyrekcję, nauczyciela lub rodzica do 19 listopada 2020 r., 

Uczestnicy konkursu mają czas na przesłanie gotowych prac – do 27 listopada na adres mailowy cisneklate@fundacjarysy.pl. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada 2020 roku. 

Nagrodami głównymi są bony zakupowe o łącznej wartości co najmniej 1200 zł. Komisja w zależności od ilości uczestników konkursu może zadecydować o zwiększeniu wartości bonów zakupowych do 1500 zł lub przyznaniu dodatkowych nagród w postaci drobnych upominków i gadżetów.

Więcej szczegółów w załączonym regulaminie i plakacie. Wszelki pytania prosimy kierować na adres mailowy cisneklate@fundacjarysy.pl

Regulamin konkursu
Plakat informacyjny o konkursie
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie