Dostosowane do potrzeb uczestników

Partnerstwo w projektach i wkład własny

Szkolenia dla pracowników i wolontariuszy

Oferta dla NGO’s i klubów sportowych

Oferujemy współpracę przy składaniu wniosków i aplikowaniu do konkursów. Możemy zapewnić m.in. dodatkowy wkład własny Partnera w postaci kompletu sprzętu do nauczania pierwszej pomocy i ratownictwa.

Posiadamy komplet sprzętu, m.in. defibrylatory, fantomy z podłączonymi czujnikami  – wykorzystujemy urządzenia monitorujące pozwalające śledzić, jakość wykonywanej resuscytacji, wdechów, ucisków, co pozwala przeprowadzić debriefing po zajęciach i przekazać informację zwrotną.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu:

784 612 032

cisneklate@fundacjarysy.pl

Nasze szkolenia są zgodne ze standardami Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczącymi nauczania i implementacji resuscytacji

Posiadamy fantomy z podłączonymi czujnikami  – w trakcie kursu wykorzystujemy urządzenia monitorujące pozwalające śledzić, jakość wykonywanej resuscytacji, wdechów, ucisków, co pozwala przeprowadzić debriefing po zajęciach i przekazać informację zwrotną.

Prowadzimy również zajęcia w ramach pakietu „Outdoor First Aid #cisne_w_dziczy”:

W zakres wchodzą m.in.:

– podstawy łączności (organizacja łączności podczas zabezpieczenia medycznego, obsługa krótkofalówek (są w naszym posiadaniu) różnego rodzaju, praca na przydzielonych częstotliwościach oraz kanałach wspólnych, a także formułowanie i przekazywanie meldunków);

– zasady komunikacji interpersonalnej (umiejętność porozumiewania się ze sobą w sposób jasny i zrozumiały, komunikowanie się w sytuacjach stresowych, rodzaje barier komunikacyjnych);

– TCCC (Tactical Combat Casualty Care) elementy z podstawowych zagadnień medycyny pola walki: zasady używania stazy taktycznej „CAT” oraz zastosowanie opatrunków hemostatycznych typu „Celox” przy masywnych krwotokach, zabezpieczanie broni poszkodowanego oraz usuwanie oporządzenia taktycznego i korzystanie z pakietów IPMED/IFAK.

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy są doskonałym narzędziem kształcenia wśród dzieci i młodzieży umiejętności komunikacyjnych, pracy zespołowej, radzenia sobie ze stresem – uczestnicy w ich trakcie łączą się w zespoły, które z wykorzystaniem nabytej wiedzy teoretycznej muszą udzielić w czasie praktycznej scenki pozoracyjnej pierwszej pomocy „poszkodowanym”. W efekcie zespoły wzmacniają swoje kompetencje miękkie i kluczowe: komunikacji w grupie, radzenia sobie w sytuacjach stresowych (ratują życie poszkodowanego w trakcie bardziej zaawansowanej, trudniejszej sytuacji powypadkowej), podziału zadań w zespole (1 osoba dzwoni po pomoc, 2 osoba tamuje krwotok, 3 osoba zbiera wywiad, zabezpiecza poszkodowanego itd.).

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu:

784 612 032

cisneklate@fundacjarysy.pl

Nasi ratownicy i instruktorzy ukończyli dodatkowe szkolenia i warsztaty z pracy z dziećmi i osobami z różnymi niepełnosprawnościami (m.in. autyzm, osoby niewidome, niedosłyszące), dzięki czemu są doskonale przygotowani do prowadzenia zajęć.

Prowadziliśmy już zajęcia dla podopiecznych Fundacji Miś z Poznania, szkół Uni-Terra, drużyny harcerskiej „Cisza” ZHP.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu:

784 612 032

cisneklate@fundacjarysy.pl

Nasze pokazy ratownictwa i pierwszej pomocy mogą odbyć się w każdym wyznaczonym przez zamawiającego miejscu.

Posiadamy fantomy z podłączonymi czujnikami  – w trakcie pokazów wykorzystujemy urządzenia monitorujące pozwalające śledzić, jakość wykonywanej resuscytacji, wdechów, ucisków, co pozwala przeprowadzić debriefing po zajęciach i przekazać informację zwrotną.

Jednocześnie nasze fantomy oceniają procentowo jakość prowadzonych działań ratowniczych

– pozwala to kończyć zajęcia grą z konkursem dla uczestników.

Oferujemy:

  • liczny zespół zgranych ratowników #cisneklate;
  • entuzjazm i rzetelność – nasi ratownicy lubią swoją pracę, szybko nawiązują kontakt z uczestnikami i obserwatorami,
  • otwartość i elastyczność we współpracy – dopasowujemy się do zleceniodawcy i sytuacji;

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

784 612 032

wydarzenia@fundacjarysy.pl

Prowadzimy również zajęcia w ramach pakietu „Outdoor First Aid #cisne_w_dziczy”:

W dodatkowy zakres wchodzą m.in.:

– radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, pierwsza pomoc i ratownictwo w trudnych warunkach – zagadnienia dotyczące m.in. ran, krwawień, krwotoków, urazów kończyn i stawów oraz oparzeń, stany nagłe i zachorowania: udar mózgu, bóle w klatce piersiowej oraz padaczka/drgawki.

– ewakuacja poszkodowanego w trudnym terenie;

– podstawy łączności (organizacja łączności podczas zabezpieczenia medycznego, obsługa krótkofalówek (są w naszym posiadaniu) różnego rodzaju, praca na przydzielonych częstotliwościach oraz kanałach wspólnych, a także formułowanie i przekazywanie meldunków);

– zasady komunikacji interpersonalnej (umiejętność porozumiewania się ze sobą w sposób jasny i zrozumiały, komunikowanie się w sytuacjach stresowych, rodzaje barier komunikacyjnych);

– TCCC (Tactical Combat Casualty Care) elementy z podstawowych zagadnień medycyny pola walki: zasady używania stazy taktycznej „CAT” oraz zastosowanie opatrunków hemostatycznych typu „Celox” przy masywnych krwotokach, zabezpieczanie broni poszkodowanego oraz usuwanie oporządzenia taktycznego i korzystanie z pakietów IPMED/IFAK.

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy są doskonałym narzędziem kształcenia wśród dzieci i młodzieży umiejętności komunikacyjnych, pracy zespołowej, radzenia sobie ze stresem – uczestnicy w ich trakcie łączą się w zespoły, które z wykorzystaniem nabytej wiedzy teoretycznej muszą udzielić w czasie praktycznej scenki pozoracyjnej pierwszej pomocy „poszkodowanym”. W efekcie zespoły wzmacniają swoje kompetencje miękkie i kluczowe: komunikacji w grupie, radzenia sobie w sytuacjach stresowych (ratują życie poszkodowanego w trakcie bardziej zaawansowanej, trudniejszej sytuacji powypadkowej), podziału zadań w zespole (1 osoba dzwoni po pomoc, 2 osoba tamuje krwotok, 3 osoba zbiera wywiad, zabezpiecza poszkodowanego itd.).

 

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu:

784 612 032

cisneklate@fundacjarysy.pl

Nasze szkolenia są zgodne ze standardami Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczącymi nauczania i implementacji resuscytacji

Posiadamy fantomy z podłączonymi czujnikami  – w trakcie kursu wykorzystujemy urządzenia monitorujące pozwalające śledzić, jakość wykonywanej resuscytacji, wdechów, ucisków, co pozwala przeprowadzić debriefing po zajęciach i przekazać informację zwrotną.

Czas: 16 godzin

Etap 1

8 godzin. Zakres zajęć:

• “2 słowa” o prawie w pierwszej pomocy;

• bezpieczeństwo ratownika, miejsca zdarzenia i poszkodowanego;

• podstawowy skład apteczki pierwszej pomocy;

• telefon alarmowy i kontakt z dyspozytorem medycznym;

• ocena podstawowych parametrów życiowych;

• układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej;

• resuscytacja krążeniowo-oddechowa;

• resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED);

• obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED);

• pierwsza pomoc w utracie przytomności i przy omdleniu;

• postępowanie przy zadławieniu;


Jednocześnie nasze fantomy oceniają procentowo jakość prowadzonych działań ratowniczych

– pozwala to zakończyć zajęcia grą zespołową z konkursem dla pracowników. 


Etap 2

8 godzin.

Zakres zajęć:

Zagadnienia dotyczące m.in. ran, krwawień, krwotoków, urazów kończyn i stawów oraz oparzeń, stany nagłe i zachorowania: udar mózgu, bóle w klatce piersiowej oraz padaczka/drgawki.

• wywiad SAMPLE, ABC (akronim najważniejszych czynności przy udzielaniu pierwszej pomocy)

• urazy i krwawienia;

• postępowanie przy oparzeniach;

• postępowanie przy udarze mózgu i udarze cieplnym;

• postępowanie podczas zawału mięśnia sercowego;

• postępowanie podczas napadu drgawek;

Zakończone grą zespołową z konkursem dla pracowników.

 

Na życzenie klienta nasza Fundacja przygotuje i omówi zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy biorąc pod uwagę środowisko pracy usługobiorcy.

Każda oferta dopasowywana jest indywidualnie do klienta.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu:

784 612 032

szkolenia@fundacjarysy.pl

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu:

784 612 032

cisneklate@fundacjarysy.pl

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

784 612 032

szkolenia@fundacjarysy.pl

Kontakt
784 612 032
cisneklate@fundacjarysy.pl

Galeria zdjęć

SZKOLIMY NA SPRZĘCIE

Nasz nowoczesny sprzęt i dedykowana aplikacja pozwalają na:

Automatyczne wyświetlanie informacji zwrotnych – feedback:
W aplikacji wyświetlają się informacje zwrotne dotyczące jakości, głębokości, prędkości i częstotliwości uciśnięć oraz wentylacji.
Grywalizację zajęć! – inteligentna punktacja i wytyczne
motywujące uczestników zajęć do poprawy swoich wyników.
Zawody w trybie konkursowym – radzenie sobie ze stresem!
Każdą sesję treningową możemy zakończyć konkursem lub wyścigiem z nagrodami. Uczestnicy szkolenia mogą doświadczyć sytuacji udzielania pierwszej pomocy w warunkach stresu, gdy adrenalina buzuje im w żyłach.

Referencje

Nasi dotychczasowi
Partnerzy: