Szkolenia z elementami grywalizacji

Nowe technologie w nauczaniu pierwszej pomocy

Praca zespołowa

Czas: 2 godziny

Nasze szkolenia są zgodne ze standardami Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczącymi nauczania i implementacji resuscytacji

Posiadamy fantomy z podłączonymi czujnikami  – w trakcie kursu wykorzystujemy urządzenia monitorujące pozwalające śledzić, jakość wykonywanej resuscytacji, wdechów, ucisków, co pozwala przeprowadzić debriefing po zajęciach i przekazać informację zwrotną.

Zakończone grą zespołową z konkursem dla pracowników.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

784 612 032

szkolenia@fundacjarysy.pl

Nasze szkolenia są zgodne ze standardami Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczącymi nauczania i implementacji resuscytacji

Posiadamy fantomy z podłączonymi czujnikami  – w trakcie kursu wykorzystujemy urządzenia monitorujące pozwalające śledzić, jakość wykonywanej resuscytacji, wdechów, ucisków, co pozwala przeprowadzić debriefing po zajęciach i przekazać informację zwrotną.

Czas: 8 godzin

Zakres zajęć:

• “2 słowa” o prawie w pierwszej pomocy;

• bezpieczeństwo ratownika, miejsca zdarzenia i poszkodowanego;

• podstawowy skład apteczki pierwszej pomocy;

• telefon alarmowy i kontakt z dyspozytorem medycznym;

• ocena podstawowych parametrów życiowych;

• układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej;

• resuscytacja krążeniowo-oddechowa;

• resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED);

• obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED);

• pierwsza pomoc w utracie przytomności i przy omdleniu;

• postępowanie przy zadławieniu;

Zakończone grą zespołową z konkursem dla pracowników.

 

Na życzenie klienta nasza Fundacja przygotuje i omówi zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy biorąc pod uwagę środowisko pracy usługobiorcy.

Każda oferta dopasowywana jest indywidualnie do klienta.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu:

784 612 032

szkolenia@fundacjarysy.pl

Nasze szkolenia są zgodne ze standardami Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczącymi nauczania i implementacji resuscytacji

Posiadamy fantomy z podłączonymi czujnikami  – w trakcie kursu wykorzystujemy urządzenia monitorujące pozwalające śledzić, jakość wykonywanej resuscytacji, wdechów, ucisków, co pozwala przeprowadzić debriefing po zajęciach i przekazać informację zwrotną.

Czas: 16 godzin

Etap 1

8 godzin. Zakres zajęć:

• “2 słowa” o prawie w pierwszej pomocy;

• bezpieczeństwo ratownika, miejsca zdarzenia i poszkodowanego;

• podstawowy skład apteczki pierwszej pomocy;

• telefon alarmowy i kontakt z dyspozytorem medycznym;

• ocena podstawowych parametrów życiowych;

• układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej;

• resuscytacja krążeniowo-oddechowa;

• resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED);

• obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED);

• pierwsza pomoc w utracie przytomności i przy omdleniu;

• postępowanie przy zadławieniu;


Jednocześnie nasze fantomy oceniają procentowo jakość prowadzonych działań ratowniczych

– pozwala to zakończyć zajęcia grą zespołową z konkursem dla pracowników.

 

Etap 2

8 godzin.

Zakres zajęć:

Zagadnienia dotyczące m.in. ran, krwawień, krwotoków, urazów kończyn i stawów oraz oparzeń, stany nagłe i zachorowania: udar mózgu, bóle w klatce piersiowej oraz padaczka/drgawki.

• wywiad SAMPLE, ABC (akronim najważniejszych czynności przy udzielaniu pierwszej pomocy)

• urazy i krwawienia;

• postępowanie przy oparzeniach;

• postępowanie przy udarze mózgu i udarze cieplnym;

• postępowanie podczas zawału mięśnia sercowego;

• postępowanie podczas napadu drgawek;

Zakończone grą zespołową z konkursem dla pracowników.

 

Na życzenie klienta nasza Fundacja przygotuje i omówi zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy biorąc pod uwagę środowisko pracy usługobiorcy.

Każda oferta dopasowywana jest indywidualnie do klienta.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

784 612 032

szkolenia@fundacjarysy.pl

Nasze pokazy ratownictwa i pierwszej pomocy mogą odbyć się w każdym wyznaczonym przez zamawiającego miejscu.

Posiadamy fantomy z podłączonymi czujnikami  – w trakcie pokazów wykorzystujemy urządzenia monitorujące pozwalające śledzić, jakość wykonywanej resuscytacji, wdechów, ucisków, co pozwala przeprowadzić debriefing po zajęciach i przekazać informację zwrotną.

Jednocześnie nasze fantomy oceniają procentowo jakość prowadzonych działań ratowniczych

– pozwala to kończyć zajęcia grą z konkursem dla uczestników.

Oferujemy:

  • liczny zespół zgranych ratowników #cisneklate;
  • entuzjazm i rzetelność – nasi ratownicy lubią swoją pracę, szybko nawiązują kontakt z uczestnikami i obserwatorami,
  • otwartość i elastyczność we współpracy – dopasowujemy się do zleceniodawcy i sytuacji;

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

784 612 032

wydarzenia@fundacjarysy.pl

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

784 612 032

szkolenia@fundacjarysy.pl

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!

784 612 032

szkolenia@fundacjarysy.pl

Kontakt
784 612 032
cisneklate@fundacjarysy.pl

Galeria zdjęć

SZKOLIMY NA SPRZĘCIE

Nasz nowoczesny sprzęt i dedykowana aplikacja pozwalają na:

Automatyczne wyświetlanie informacji zwrotnych – feedback:
W aplikacji wyświetlają się informacje zwrotne dotyczące jakości, głębokości, prędkości i częstotliwości uciśnięć oraz wentylacji.
Grywalizację zajęć! – inteligentna punktacja i wytyczne
motywujące uczestników zajęć do poprawy swoich wyników.
Zawody w trybie konkursowym – radzenie sobie ze stresem!
Każdą sesję treningową możemy zakończyć konkursem lub wyścigiem z nagrodami. Uczestnicy szkolenia mogą doświadczyć sytuacji udzielania pierwszej pomocy w warunkach stresu, gdy adrenalina buzuje im w żyłach.

Referencje

Współpracowaliśmy z: